Logo ESF

Za příčinou mobbingu mohou být kromě zmíněného neřešeného konfliktu také například boj o moc a hierarchie, styl řízení, narušená pracovní dynamika, nezdravá organizační kultura a pracovní klima, velký tlak na výkon, citlivější osobnostní konstelace, antisociální charakterové rysy nebo také premorbidní osobnost oběti. Velmi často jsou za mobbingem ukryty úniky financí, korupce či manipulace s informacemi či firemními prostředky. Cíle mobbingu mohou být tak zcela záměrné a vědomé, vedoucí k odstranění terče šikany nebo nevědomé v závislostech na příčinách a motivech jeho vzniku. Důsledky pro oběť, potažmo organizaci jsou však stejné.

Mezi hlavní cíle pak patří kromě vypuzení oběti z kolektivu také její záměrná degradace, ponížení, ubližování, izolace a dokazování vlastní mocenské pozice a uspokojování karierních potřeb mobbera.