Logo ESF

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, mezi kolegy i ze strany klientů. Cílem projektu je dosažení kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinné eliminace a prevence násilí na pracovištích.

Projekt je zaměřen na metodické nastavení a realizaci vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.


Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě realizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507.


Jak se zapojit?

Do našeho projektu se mohou zapojit státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a orgány územní samosprávy. Pokud máte zájem zapojit se do projektu se svou organizací, kontaktujte naše konzultanty. 

Konzultant projektu:

Bc. Zdeněk Čapek 

zdenek.capek1@mpsv.cz

+420 770 144 568                                                             

                                                    

Projektový tým
Níže naleznete přehled nejdůležitějších osob v týmu. Seznam obsahuje jak organizační tým, tak lektorský tým a ostatní spolupracovníky.
Bc. Veronika Pitrmucová
Projektový manažer a gestor projektu
Bc. Zdeňek Čapek
Konzultant projektu
Mgr. et Mgr. Michaela Šimečková Ph.D.
Evaluace a analýzy projektu
Bc. Petra Lhotáková
Lektor pro Důstojné pracoviště
Bc. Eva Tesařová
Lektor pro Důstojné pracoviště
Bc. Vadim Pekárek
Lektor pro Důstojné pracoviště
Ing. Zbyněk Ingr
Lektor pro Důstojné pracoviště
Mgr. Monika Brzoňová
Lektor pro Důstojné pracoviště
Mgr. Renata Václavková
Lektor pro Důstojné pracoviště
Mgr. Alena Malúšková, Ph. D.
Lektor pro Důstojné pracoviště
PhDr. Mgr. Vladimír Svoboda
Lektor pro Důstojné pracoviště