Logo ESF

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě usiluje o zavedení a otestování systému rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti ochrany před násilím na pracovišti, mezi kolegy i ze strany klientů. Cílem projektu je dosažení kvalitnější práce s lidskými zdroji, profesionálnějšího výkonu práce, lepší komunikace a vyšší důvěry uvnitř i vně organizace a samozřejmě účinné eliminace a prevence násilí na pracovištích.

Projekt je zaměřen na metodické nastavení a realizaci vzdělávacích aktivit vedoucích k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovištích.

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě realizuje Fond dalšího vzdělávání, státní příspěvková organizace Ministerstva práce a sociálních věcí. Je financován pomocí ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0007507.


Jak se zapojit?

Do našeho projektu se mohou zapojit státní příspěvkové organizace, organizační složky státu a orgány územní samosprávy. Pokud máte zájem zapojit se do projektu se svou organizací, kontaktujte naše konzultanty. 

Konzultant projektu:

Bc. Zdeněk Čapek 

zdenek.capek@fdv.cz

+420 770 144 568                                                             

                                                    

Projektový tým
Níže naleznete přehled nejdůležitějších osob v týmu. Seznam obsahuje jak organizační tým, tak lektorský tým a ostatní spolupracovníky.
Mgr. Jitka Matoušková
Gestor projektu
Mgr. Michaela Švejdová
Lektor
Bc. Zdeňek Čapek
Konzultant projektu pro Čechy
Bc. Petra Lhotáková
Lektor