Logo ESF

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě


Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě (DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ) je zaměřen na problematiku šikany na pracovišti. V ČR tomuto tématu byla doposud věnována jen velmi malá pozornost, ačkoli mezinárodní i domácí výzkumy potvrzují, že se jedná bohužel o velice rozšířený jev. Násilí na pracovišti má prokazatelně negativní vliv nejen na pracovníka, který se stal obětí, ale i na zaměstnavatele a celý pracovní kolektiv.

Jedná se tedy o nový projekt, který se zabývá ochranou před násilím na pracovišti ve veřejné správě, různými formami šikany jako jsou například mobbing, bossing, staffing nebo i šikana ze strany klientůProjekt metodicky nastaví a zrealizuje vzdělávací aktivity vedoucí k rozvoji kompetencí pracovníků veřejné správy – personalistů, vedoucích a řadových pracovníků. Školení budou zaměřena na teoretické znalosti i nácvik praktických dovedností. Dále na základě specifických metodik proškolí vybrané pracovníky rezortu práce a sociálních věcí, tj. Státního úřadu inspekce práce a Ministerstva práce a sociálních věcí a pracovníky Kanceláře Veřejného ochránce práv jako osoby, které jsou zodpovědné za tvorbu a udržení systému ochrany před násilím na pracovišti. Z realizace aktivit a jejich vyhodnocování následně vyplynou doporučení k budoucímu rozvoji kompetencí v oblasti ochrany před násilím na pracovišti. Zapojené organizace se mohou také zúčastnit konferencí a workshopů věnované této problematice. Zúčastněné osoby získají certifikáty a organizace ocenění, jako poděkování, že jim toto téma není lhostejné. Pro organizace bude určitě také přínosem sdílení informací v rámci projektu pomocí vytvořené webové platformy.

Cílem projektu je pak vytvořit a podpořit dlouhodobě udržitelný systém rozvoje kompetencí pracovníků veřejné správy zaměřený na oblast ochrany před násilím na pracovišti a dále implementovat tento systém do praxe. V případě zájmu, konzultant projektu Důstojné pracoviště také pomůže s implementací vhodného modelu pro prevenci a eliminaci násilí na pracovišti. Výsledkem budou účinné metodické a evaluační postupy zaměřené na eliminaci šikany na pracovišti.

Datum zahájení projektu:   1.8. 2017

Datum ukončení projektu:  31.7. 2020


Regionální koordinátoři:

Čechy: Bc. Zdeněk Čapek, zdenek.capek@fdv.cz, mob.: 770 144 568

Morava a Slezsko: Bc. Pavla Filáková, DiS., pavla.filakova@fdv.cz, mob.: 770 135 778


17. 04. 2018