Logo ESF


Dne 7. listopadu se v reprezentativních prostorách Braunova domu v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma důstojné pracoviště ve veřejné správě. Konference se odehrála v rámci stejnojmenného projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“. Smyslem konference byla především osvěta v oblasti eliminace násilí na pracovišti. Účastníci byli seznámeni s dosavadními výsledky projektu a u řečnického pultu se vystřídala celá řada předních českých i zahraničních odborníků v oblasti důstojného pracoviště. O své zkušenosti se podělila například bývalá poslankyně Národnej rady Slovenské republiky paní Mária Ritomská nebo Michaela Švejdová, která je zakladatelkou Mobbing Free Institutu, přispěl také například pan Tomáš Ervín Dombrovský, který je dlouholetým analytikem společnosti LMC a v neposlední řadě se svojí analýzou šikany na pracovištích v Německu vystoupila právní expertka Georgia Strati. Hlavním zjištěním konference bylo, že osvěta jev této oblasti zcela nenahraditelná a země, které s osvětou začaly dříve, jsou dnes v oblasti eliminace násilí na pracovišti mílové kroky před námi. I proto realizační tým projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě chystá další konferenci již na květen 2020.

Prezentace jednotlivých účinkujících naleznete v sekci Výstupy projektu. 

08. 11. 2019