Logo ESF
 • Důstojná konference

  08. 11. 2019


  Dne 7. listopadu se v reprezentativních prostorách Braunova domu v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma důstojné pracoviště ve veřejné správě. Konference se odehrála v rámci stejnojmenného projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“. Smyslem konference byla především osvěta v oblasti eliminace násilí na pracovišti. Účastníci byli seznámeni s dosavadními výsledky projektu a u řečnického pultu se vystřídala celá řada předních českých i zahraničních odborníků v oblasti důstojného pracoviště. O své zkušenosti se podělila například bývalá poslankyně Národnej rady Slovenské re...

 • Důstojné pracoviště

  17. 04. 2018

  Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě


  Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě (DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ) je zaměřen na problematiku šikany na pracovišti. V ČR tomuto tématu byla doposud věnována jen velmi malá pozornost, ačkoli mezinárodní i domácí výzkumy potvrzují, že se jedná bohužel o velice rozšířený jev. Násilí na pracovišti má prokazatelně negativní vliv nejen na pracovníka, který se stal obětí, ale i na zaměstnavatele a celý pracovní kolektiv.

  Jedná se tedy o nový projekt, který se zabývá ochranou před násilím na pracovišti ve veřejné správě, různými formami šikany jako ...

 • Násilí na pracovišti

  17. 04. 2018

  Násilí na pracovišti v České republice


  Hlavním zdrojem poznatků o výskytu násilí na pracovišti v ČR je reprezentativní šetření Omnibus. To je od roku 2001 pravidelně ve dvouletém intervalu realizováno společnostmi GfK nebo STEM/MARK. Respondenty těchto šetření byli náhodně (v letech 2001–2007) nebo kvótně (v letech 2009–2017) vybrané osoby ve věku 15 a více let, dotazované osobně tazateli. Dotazováno bylo vždy přibližně 600 osob v pracovním poměru, které se mohly setkat s násilím na pracovišti.

  V průběhu uvedených let pocítila nějakou z forem násilí na pracovišti přibližně pětina zaměstn...