Logo ESF
Personální pracovníci
Řadoví pracovníci
Organizace
Vedoucí pracovníci
Důstojné pracoviště

Personalisté si osvojí: 

 • jak diagnostikovat vztahovou patologii, efektivně ji řešit a eliminovat,
 • procesy prevence managementu násilí na pracovišti a krizovou intervenci,
 • efektivní komunikaci s lidskými zdroji
  v souvislosti se vztahovou patologií,
 • jak nastavovat vhodná opatření v rámci vaší vlastní organizační kultury.

Řadoví pracovníci si osvojí:

 • rozpoznání vztahové patologie
  v souvislosti s popisy práce a vyžadování adekvátní výkonnosti,
 • postupy a obranu při výskytu mobbingu,
 • efektivní komunikaci s vedením, konflikt a stres management,
 • psychosociální pomoc a spolupráci.

Organizace si osvojí:

 • zefektivnění procesů řízení krizové situace,
 • zkvalitnění lidských zdrojů,
 • postupy řešení, eliminace a prevence vztahové patologie,
 • případové studie.

Vedoucí pracovníci si osvojí:

 • krizový management a krizovou intervenci v rámci pracovního týmu,
 • konflikt management vztahové patologie a jak zvládat problémové zaměstnance,
 • zkvalitnění řízení lidských zdrojů v rámci vztahové patologie a jak nebýt označen za mobbera,
 • individuální praktickou implementaci anti-mobbingových opatření na vlastním pracovišti.

Důstojné pracoviště

Projekt Důstojné pracoviště slouží ke vzdělávání a rozvoji pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovišti. Připravili jsme pro vás inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, poskytnout metodické a evaluační postupy, jež zvýší krizovou připravenost, zlepší komunikaci a umožní vytvářet respekt a zdravé vztahy na pracovišti.

Na projekt Důstojného pracoviště volně navazuje projekt STOPPER.

Web STOPPER.cz

Články
Níže naleznete články, které se vztahují k projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě.

Důstojná konference


Dne 7. listopadu se v reprezentativních prostorách Braunova domu v Praze uskutečnila mezinárodní konference na téma důstojné pracoviště ve veřejné správě. Konference se odehrála v rámci stejnojmenného projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“. Smyslem konference byla především osvěta v oblasti eliminace násilí na pracovišti. Účastníci byli seznámeni s dosavadními výsledky projektu a u řečnického pultu se vystřídala celá řada předních českých i zahraničních odborníků v oblasti důstojného pracoviště. O své zkušenosti se podělila například bývalá poslankyně Národnej rady Slovenské re...

Důstojné pracoviště

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě


Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě (DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ) je zaměřen na problematiku šikany na pracovišti. V ČR tomuto tématu byla doposud věnována jen velmi malá pozornost, ačkoli mezinárodní i domácí výzkumy potvrzují, že se jedná bohužel o velice rozšířený jev. Násilí na pracovišti má prokazatelně negativní vliv nejen na pracovníka, který se stal obětí, ale i na zaměstnavatele a celý pracovní kolektiv.

Jedná se tedy o nový projekt, který se zabývá ochranou před násilím na pracovišti ve veřejné správě, různými formami šikany jako ...

Citáty