Logo ESF
Personální pracovníci
Řadoví pracovníci
Organizace
Vedoucí pracovníci
Důstojné pracoviště

Personalisté si osvojí: 

 • jak diagnostikovat vztahovou patologii, efektivně ji řešit a eliminovat,
 • procesy prevence managementu násilí na pracovišti a krizovou intervenci,
 • efektivní komunikaci s lidskými zdroji
  v souvislosti se vztahovou patologií,
 • jak nastavovat vhodná opatření v rámci vaší vlastní organizační kultury.

Řadoví pracovníci si osvojí:

 • rozpoznání vztahové patologie
  v souvislosti s popisy práce a vyžadování adekvátní výkonnosti,
 • postupy a obranu při výskytu mobbingu,
 • efektivní komunikaci s vedením, konflikt a stres management,
 • psychosociální pomoc a spolupráci.

Organizace si osvojí:

 • zefektivnění procesů řízení krizové situace,
 • zkvalitnění lidských zdrojů,
 • postupy řešení, eliminace a prevence vztahové patologie,
 • případové studie.

Vedoucí pracovníci si osvojí:

 • krizový management a krizovou intervenci v rámci pracovního týmu,
 • konflikt management vztahové patologie a jak zvládat problémové zaměstnance,
 • zkvalitnění řízení lidských zdrojů v rámci vztahové patologie a jak nebýt označen za mobbera,
 • individuální praktickou implementaci anti-mobbingových opatření na vlastním pracovišti.

Důstojné pracoviště

Projekt Důstojné pracoviště slouží ke vzdělávání a rozvoji pracovníků veřejné správy v oblasti prevence a eliminace násilí na pracovišti. Připravili jsme pro vás inovativní koncept, jehož cílem je dosáhnout kvalitnější práce s lidskými zdroji, poskytnout metodické a evaluační postupy, jež zvýší krizovou připravenost, zlepší komunikaci a umožní vytvářet respekt a zdravé vztahy na pracovišti.

Články
Níže naleznete články, které se vztahují k projektu Důstojné pracoviště ve veřejné správě.

Důstojné pracoviště

Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě


Projekt Důstojné pracoviště ve veřejné správě (DŮSTOJNÉ PRACOVIŠTĚ) je zaměřen na problematiku šikany na pracovišti. V ČR tomuto tématu byla doposud věnována jen velmi malá pozornost, ačkoli mezinárodní i domácí výzkumy potvrzují, že se jedná bohužel o velice rozšířený jev. Násilí na pracovišti má prokazatelně negativní vliv nejen na pracovníka, který se stal obětí, ale i na zaměstnavatele a celý pracovní kolektiv.

Jedná se tedy o nový projekt, který se zabývá ochranou před násilím na pracovišti ve veřejné správě, různými formami šikany jako ...

Násilí na pracovišti

Násilí na pracovišti v České republice


Hlavním zdrojem poznatků o výskytu násilí na pracovišti v ČR je reprezentativní šetření Omnibus. To je od roku 2001 pravidelně ve dvouletém intervalu realizováno společnostmi GfK nebo STEM/MARK. Respondenty těchto šetření byli náhodně (v letech 2001–2007) nebo kvótně (v letech 2009–2017) vybrané osoby ve věku 15 a více let, dotazované osobně tazateli. Dotazováno bylo vždy přibližně 600 osob v pracovním poměru, které se mohly setkat s násilím na pracovišti.

V průběhu uvedených let pocítila nějakou z forem násilí na pracovišti přibližně pětina zaměstn...

Citáty